Jak postupovat bezprostředně po úmrtí

1. Při úmrtí doma:

Smrt Vaší blízké osoby musí vždy konstatovat lékař. Je třeba proto přivolat praktického lékaře, mimo jeho pracovní dobu volat záchrannou službu nebo koronera.

Záchranná služba telefon: 155

Koroner pro MS kraj telefon: 725 440 155

Pohřební služba Nova telefon: 

  • 602 745 525 (Jaroslav Stachovec)
  • 775 978 831 (Pavlína Cimbálová)
  • 554 614 792

Po ohledání těla zemřelého lékařem bude vystaven list o prohlídce zemřelého (tzv. ohledací list), popř. může být nařízena pitva.

Převoz zesnulého poté provede po zavolání naše pohřební služba Nova Krnov, s.r.o.


2. Při úmrtí v nemocnici, hospici, v domově důchodců, v léčebně, či jiném zařízení s lékařskou a sociální péčí:

Podle typu zařízení, zajistí ohledání zemřelého a dočasné uložení nebo odvoz zdravotní personál, který dle zvyklostí oznamuje úmrtí příbuzným.

Další služby budou provedeny na základě Vaši objednávky pohřbu u Vámi vybrané pohřební služby.

Pro zajištění pohřbu máte nárok na vlastní volbu pohřební služby.