Co je potřeba k vyřízení pohřbu

• Občanský průkaz zemřelého

• Rodný list zemřelého

• Oddací list zemřelého

• Fotografie na parte

• Oblečení


Zajišťujeme

• Pohřby v Krnově, v okolních obcích nebo jiných městech

• Převozy zemřelých po ČR i zahraničí

• Řečníka, kontaktujeme kněze

• Pronájem obřadní, síně, kaple, sjednáme obřad i v kostele

• Vyhotovení parte na počkání

• Květinovou výzdobu

Hudební doprovod živý nebo reprodukovaný

 . Projekci fotografií a videa

• Vykopání hrobu a jeho dekoraci

• Nosiče rakve

• Zprostředkujeme kamenické práce a vsyp urny

• Zajistíme veškeré formality k vyřízení úmrtního listu a poskytneme Vám na místě důležité informace ohledně samotného pohřbu, kremace, vyzvednutí urny, notáře, vdovského a sirotčího důchodu. Vystavíme omluvenky pro vyřizovatele pohřbu i pro jejich rodinné příslušníky.

Sdělíme Vám ihned celkovou cenu za pohřeb.

• V případě potřeby s Vámi vyřídíme pohřeb i mimo pracovní dobu, po domluvě.

Naše  kancelář  (na hřbitově) po - pá 8.00-15.00 hodin 

    tel. 554 611 792

• Vždy se snažíme vyhovět tak, abychom splnili Vaše požadavky a poslední rozloučení bylo především důstojné a zároveň dle Vašich představ.


Disponujeme těmito vozy

• Volkswagen Transporter

• Mercedes Benz


Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

• Ve smyslu a podle ustanovení §14 a §20d až §20z a zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli toto:

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

• Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku či služby věcně příslušný. Informace musí zahrnout též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce - www.coi.cz

• Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

• V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.