Informace k aktuální situaci COVID -19

Pohřby se konají dle místních zvyklostí. V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací je na pohřbech nezbytné dbát obecných vládních nařízení: dodržovat bezpečný odstup mezi osobami, nepodávat si ruce při zdravení nebo kondolenci, používat roušku, atd.

Účast hostů na pohřbu je limitována počtem osob, nyní smí být na pohřbu 15 osob, počet se mění dle nařízení vlády.

U větších pohřbů doporučujeme vyjádření piety zemřelému samotným úkonem před rakví a položení kytice, bez setrvání v obřadní síni, kapli, či kostele.

V případě, že jste nemocní nebo v karanténě a potřebujete vyřídit pohřeb, informujte nás o této skutečnosti, abychom s Vámi mohli dohodnout sjednání pohřbu bez Vaší osobní účasti v pohřební službě. Kontaktovat nás můžete telefonicky - 554 611 792, 775 978 831 , 602745525, nebo emailem info@pohrebnisluzba.com.

Kancelář pohřební služby Nova Krnov, s.r.o. je otevřena v obvyklých úředních hodinách.

                                    Po - Pá - 8.00 - 15.00 hodin

Po telefonické domluvě je možné kdykoli domluvit schůzku v naší kanceláři.


Ve Vaši nelehké životní situaci Vám pomůžeme zajistit všechny potřebné formality spojené s důstojným rozloučením s Vaším blízkým.


Naše pohřební služba Nova Krnov, s. r. o. Vám nabízí komplexní služby v oblasti pohřebnictví. 

Jaroslav Stachovec - jednatel společnosti (tel.: 602 745 525) 
Pavlína Cimbálová - jednatelka společnosti, smuteční řečnice (tel.: 775 978 831) 


V Krnově působíme již od roku 1995 a máme dlouholeté zkušenosti se zajišťováním pohřbů v Krnově, v okolních obcích, či jiných městech. Po celou dobu, od vyřízení náležitostí, až po provedení pohřbu, Vám budeme plně k dispozici a pomůžeme Vám ulehčit od potřebných formalit, v této těžké chvíli.